Odlomak

Predmet ovog rada biće Promocija kao instrument marketing miksa i Lična prodaja kao jedna od promotivnih aktivnosti.

Značaj promocije u marketingu je višestruk: povećava se svest o brendu (proizvodu), promocija potpomaže prepoznavanju različitih segmenata tržišta i u ciljanju pravih potrošača, povećava se broj kupaca, isto kao prodaja i profit. Lična prodaja, sa svoje strane ima višestruki benefit kako za kupca, tako i za firmu. Svi ovi parametri imaju svoje zakonitosti koje će biti objašnjene i razrađene u radu.

Na početku rada upoznajemo se ukratko sa terminom i pojmom marketinga uopšteno, da bih zatim prešla na instrumente marketinga i njihove kombinacije – takozvani marketing miks.

Glavni deo rada odnosi se na promociju kao instrument marketing miksa gde počinjem sa pojmom i značajem, prelazim na procese komuniciranja kao biti promocije, obrađujem ciljeve, strategiju, budžet i oblike promocije.

Takođe, u glavni deo spada i lična prodaja, gde se baziram na modernoj prodaji, njenoj interakciji sa drugim komunikacionim instrumentima i drugim detaljima.

Cilj rada je bio da pokažem značaj i važnost promocije u preduzeću bilo kojeg tipa i namene, da se upoznamo sa koracima i funkcionisanjem promocije i lične prodaje kao njenog dela.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Komentari

Click to access the login or register cheese