Odlomak

Banke mogu da se razvrstavaju i prema drugim kriterijumima, na primjer prema:

  • ročnosti odobrenih kredita, banke se mogu razvrstati na banke koje se bave odobravanjem kratkoročnih, srednjoročnih dugoročnih ili investicionih kredita;
  • pravnoj formi, banke se razvrstavaju na: inokosne ili jednovlasničke banke, banke u vidu društava sa ograničenim jemstvom, u vidu akcionarskih društava, u vidu zadruga i u vidu javno-pravnih ustanova;
  • regionalnom rasporedu, banke se razvrstavaju na: lokalne (mjesne), oblasne (regionalne) i savezne banke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Ekonomija Miroslav Rudić
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese