Odlomak

Voćarska proizvodnja kao značajna grana poljoprivrede zauzima važno mesto u privredi naše zemlje. Zahvaljujući velikom broju voćnih vrsta omogućeno je korišćenje brojnih lokacija i područja sa različitim klimatskim i geografskim uslovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari