Odlomak

Prvu poznatu električnu lokomotivu napravo je Škot, Robert Dejvison iz Aberdena 1837. godine, koja je bila pokretna na galvanske ćelije. Prva elektrifikovana pruga je napravljena 1895. godine između Baltimora i Ohaja a linije se zvala ”Baltimore belt line”. Najpoznatija elektrifikovana železnička pruga u bivšoj Jugoslaviji je Beograd-Bar. U Evropi se 1980-ih pojavila nova vrsta električne lokomotive sa tendencijom da zameni sve druge, one se zovu Brze električne lokomotive. Najpoznatije lokomotiva tavke vrste u Evropi je Francuski TGV, ali ipak nije ostvario očekivani uspeh jer su troškovi za izgradnju takvih brzih pruga ogromni kao i sredstva za održavanje takvih pruga. Električna lokomotiva je lokomotiva koju pokreću električni motori koji se napajaju iz spoljašnjeg izvora električne energije (Wikipedia, Wikipedia, 2021).

Tokom 2001. godine odlučilo se da se izvrši realizaciji zajma za osavremenjavanje lokomotive 441, što je na kraju dovelo do nastanka serije lokomotiva 444.
Izvršena je tiristorizacija i modifikacija 30 lokomotiva serije 441. Ove lokomotive su opremljene tiristorskim ispravljanjem struje i tiristorskim upravljanjem, dok u mašinskom delu nije bilo znatnih izmena, uglavnom su zadržani stari elementi i sklopovi.
Prva lokomotiva koja je tiristorizovana i osavremenjena bila je lokomotiva 441 – 077, a puštena je u saobraćaj na leto 2004. godine, pod brojem 444-001, dok je poslednja puštena u saobraćaj u januaru 2007. pod brojem 444-030. Ovaj posao su obavile firme “Rade Končar” iz Zagreba i “MIN” iz Niša. Ova električna lokomotiva ima popularan naziv “Severina“ (Wikipedia, Wikipedia, 2021).

Slika 1. Lokomotiva serije 444
2. UPRAVLjAČNICA LOKOMOTIVE SERIJE 444

Upravljački pult lokomotive prilagođen je novoj savremenoj koncepciji upravljanja i signalizacije, kakva se danas primenjuje na šinskim vozilima u svetu. Lokomotiva je projektovana za jednoposed, tako da su svi upravljački elementi dostupni sa radnog mesta mašinovođe. Glavni izvor informacija je displej sa nekoliko različitih prikaza preko kojih se može dobiti mnoštvo podataka kako o trenutnom stanju pogona, tako i memorisani kvarovi u proteklom periodu, uputstva za rukovanje u slučaju pojave kvara kao i red vožnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese