Odlomak

Emulzija je smjesa dvije ili više supstanci, koje se međusobno ne miješaju, a nastaje raspršavanjem kapi jedne supstance u drugoj tečnosti. Supstanca koja je raspoređena u obliku kapi naziva se dispergirana faza, a supstanca u kojoj je ona raspoređena je kontinuirana faza.

Primjeri emulzija su margarin, mlijeko, majoneza, fotografski film, itd. Kod margarina su čestice vode raspoređene u ulju, a kod mlijeka su čestice ulja raspoređene u vodi. Riječ emulzija dolazi od latinske riječi emulgere, što znači izmusti, isušiti, a odnosi se na mlijeko koje je prirodna emulzija. Emulzije se sastoje od najmanje dvije faze koje se uzajamno ne miješaju.

Disperzna faza, tj. dispergovane tečne kapljice pri smanjenju temperature mogu da pređu u čvrsto stanje ili u stanje tečnih kristala; u tom slučaju disperzni sistem se i dalje smatra emulzijom, iako je sada praktično postao suspenzija. To je, na primjer slučaj kod emulzija parafina koje su u procesu emulgovanja (na temperaturama iznad tačke topljenja) u tečnom stanju, a na sobnim temperaturama u čvrstom.
Druga tečna faza – ona u kojoj su kapljice prve faze raspoređene naziva se također različitim imenima, kao na primjer disperzno sredstvo, eksterna faza ili kontinualna faza. To su dvije tečne faze koje su neophodne da bi neki sistem bio emulzija,a to su ujedno i dvije obavezne komponente svake emulzije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Oblikovanje lijekova Prof.dr. Jasminka Sadadinović
  • Školska godina: Prof.dr. Jasminka Sadadinović
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Farmaceutski fakultet  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari