Odlomak

ENC SISTEM

ENC je podsistem ITS – a ( inteligentni transportni sistemi ) tj naprednih informatičkih i komunikacionih rešenja koja se ugrađuju na saobraćajnice . Radi sistemskog pristupa i odgovarajuće naučno – stručne podrške ITS – om se ” pokriva ” više različitih polja i područja delovanja definisana ISO ( International Organization for Standardization ) standardima . Shodno tome , taksonomija osnovnih područja saobraćajnih informacionih i upravljačkih sistema , između ostaloga , sadrži i područje elektronskog plaćanja ( Electronic Paiment ) u sklopu kojega je definisana usluga elektronskih finansijskih transakcija ( Electronic Financial Transaction ) kojoj pripada i ENC sistem naplate .
ENC sistem se razvio iz vojne tehnologije , a danas se primenjuje za pružanje usluga naplate putarine korisnicima koji udovoljavaju uslovima dobijenim od strane davaoca ENC usluga . Svetski pionir u uvođenju i sprovođenju ove tehnologije je Norveška . ENC je prvobitno predstavljen u Bergenu krajem 80 – tih . Prvi svetski u potpunosti automatizovani sistem za naplatu putarine predstavljen je u Trondheimu 1991. godine . 1995. godine Portugal je postao prva zemlja koja poseduje 1 univerzalni sistem za naplatu svih putarina u zemlji te se istim može koristiti na parkiralištima i benzinskim stanicama .

Funkcionisanje ENC sistema

ENC je metoda beskontaktne naplate pri čemu se transakcija vrši automatski između vozila opremljenog baterijski napajanim transponderom i komunikacionim sistemom kratkog dometa ( DSRC ) sa antenom smeštenom na naplatnoj stazi . Na čeonim stanicama postoji po najmanje 1 izdvojeni prolaz koji služi za automatsku elektronsku naplatu . Na malim bočnim stanicama su mešoviti prolazi na kojima se ENC čita pomoću antene , a na istim je omogućeno plaćanje i ostalim sredstvima plaćanja . Na stazama gde nema montirane spoljne antene na nadstrešnici na stol blagajnika smeštena je stoni antena kojom blagajnik ručno očita / kodira ENC . Stona antena je kompaktne izvedbe namenjene stonoj upotrebi u zatvorenim prostorima . ENC sistem se zasniva na RFID ( Radio Frekuenci Identification ) tehnologiji te je sazdan od sledećih podsistema : sistema automatske identifikacije vozila , centralnog kontrolnog sistema te pomoćnih uređaja .
Trake na malim naplatnim stanicama opremljene ENC – om su hibridne trake . Kada ulaznoj hibridnoj traci priđe vozilo opremljeno ENC uređajem antena na nadstrešnici detektuje ENC uređaj te na njega zapisuje potrebne podatke ( vreme ulaska na autoput i ulazna stanica ) . Kada se vozilo opremljeno ENC uređajem približava izlaznoj hibridnoj traci koja je opremljena ENC sistemom antena na nadstrešnici detektuje prisutni ENC uređaj , čita pohranjene podatke , te ako je komunikacija uspešna , na displaju se prikazuje kategorija vozila , iznos putarine , sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari