Odlomak

UVOD

Pod eksploatacijom bušotine podrazumeva se proces podizanja (dobijanja)
slojnog fluida tj. nafte i gasa do površine na račun nekog energentskog izbora, a po
mogućnosti da se taj proces odvija kontinuirano i sa malim utroškom rada
materijalnih sredstava.
Ako se dobijanje slojnog fluida vrši samo na račun prirodne energije onda se
takva metodaekploatacije naziva eruptibnom. Mora se naznačiti da se gasni fluid
eksploatiše samo eruptibnom metodom.
Kada slojna energija slabi do te mere, da slojni pritisak nije dovoljan da
transportuje slojni fluid kroz tubing i dalje kroz naftovod, odnosno kada
proizbodnja dostigne minimalnu ekonomsku opravdanost, potrebno je obezbediti
dodatnu energiju kako bi se omogućio nastavak eksploatacije. Ako se slojni fluid
podiže sa dna ležišta na površinu bilo na račun eštačke energije, ili na račun
prirodne i veštačke energije, takva metoda eksploatacije naziva se mehaničkom.
Postoji nekoliko mehaničkih metoda podizanja slojnog fluida, tj.
eksploatacije nafte:
1. Dubinskim pumpama na klipnim šipkama
2. Kontinualni ili povremenim gasliftom
3. Električnim potopljenim centifugalnim pumpama (ESR-pumpe)
4. Hidrauličnim potopljenim pumpama
5. Hidrauličnim-DŽet pumpama
6. Zavojno-Aksijalnim pumpama
Usled postepenog hponološkog gubitka ležišne energije došlo je do pada
produktivnosti bušotina, a usled potrebe za povećanjem proizbodnje nafte pored do
sada primenjivane mehaničke metode eksploatacije dubinskim pumpama na klipnim
šipkama, u Srbiji se od 2009. godine uvodi dodatna mehanička metoda eksploatacije
sa Električnim potopljenim centrifugalnim pumpama, u daljem tekstu ESR-pumpa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Osnove tehnologije i tehnoloskih kompleksa Branislava Nikolovski
  • Školska godina: Branislava Nikolovski
  • Seminarski radovi, Skripte, Fizika
  • Srbija,  Zrenjanin,  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin  

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “ESP (Electric Submersible) – Naftne pumpe”

blueman994 says:

Veoma korisno!

Komentari