Odlomak

Simulacija podmrežnih vertikalnih mešanja je važna komponenta i hemijskih i meteoroloških modela mreže tačaka. Glavni cilj kad su u pitanju mezo-razmerni hemijski modeli mreže tačaka je realistična simulacija transporta hemijskih elemenata koji se u atmosferi nalaze u tragovima, naročito tokom uslova slobodne konvekcije, na jednostavan i ekonomičan način. Zahtevi algoritma za vertikalno mešanje su strožiji kada se primenjuju u modelima atmosferske hemije nego kad se koriste u mezorazmernim meteorološkim modelima. U hemijskim modelima mogu se javiti jači gradijenti koncentracija hemijskih jedinjenja nego što su to obično gradijenti toplote, momenta količine kretanja ili vlage. Takođe se hemijski materijal može emitovati iz izvora na bilo kojoj visini unutar ili iznad planetarnog graničnog sloja, pa se mnogo
različitih situacija disperzije mora simulirati hemijskim modelom. S druge strane, polja meteoroloških elemenata su od velikog značaja za modeliranje kvaliteta vazduha. Struktura i evolucija planetarnog graničnog sloja imaju veliki uticaj na
dinamiku ozona O3 i drugih fotohemijskih zagađivača. Tačna simulacija strukture planetarnog graničnog sloja zahteva parametrizaciju podmrežnih fizičkih procesa, naročito onih koji su odgovorni za realizovanje turbulentnih flukseva toplote,
vlage i momenta količine kretanja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Geografija

Više u Hemija

Komentari

Click to access the login or register cheese