Odlomak

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osetljiv na svetlost koja na njega pada. Reč je nastala od grčkih reči φως phos (“svetlo”) i γραφις graphis (“crtanje”) ili γραφη graphê, koje zajedno imaju značenje “crtanje pomoću svetlosti”. Istim nazivom se označavaju i tehnička delatnost i umetnička disciplina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari