Odlomak

Jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti je menadžment, Od kada su ljudi počeli stvarati skupine da bi postigli ciljeve koje ne mogu postići kao pojedinci, menadžment je bio neophodan da osigura koordinaciju radova pojedinaca. Kako se društvo počelo pojedinačno oslanjati na grupni rad, a mnogi organizacioni delovi u velike sisteme, zadatak menadžera je postajao sve važniji, Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ci1jeve.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese