Odlomak

 
GELI I MEMBRANE

Gel nastaje kada u koloidnom sistemu dođe do strukturacije – građenje prostorne rešetke. Koloidni rastvor prestaje da bude tečan,već postaje polučvrst ili čvrst. Gel je struktuiran koloidni sistem koji ima osobine i čvrstih i tečnih tijela.

Gel sadrži najmanje dvije komponente od kojih je jedna čvrsta (čestice koloida), a druga tečna (rastvarač) i ispunjava prostor oko čvrste komponente. Čvrsta komponenta je koloid koji obavezno mora biti liofilan i djelimično solvatisan, a može biti makromolekularan ili micelaran. Tečna komponenta ispunnjava šupine unutar prostorne mreže koju grade koloidne čestice. Koloidne čestice u gelima su međusobno povezane primarnim i sekundarnim vezama- nisu slobodne i ne mogu se kretati kroz gel. Postoje samo slobodni dijelovi, segmenti čestici koji mogu da mijenjaju svoj položaj u uklopljenom rastvaraču.
Sadržaj tečne faze u gelu može biti veoma različit.
ŽELE- gel sa velikim sadržajem tečne faze (više od 90%)
Kada se tečna faza ukloni iz gela nastaje suvi gel ili KSEROGEL.

KLASIFIKACIJA GELA
1. Monofazni ili dvofazni
2. Organski ili neorganski
3. Hidrogel ili organogel
4. Reverzibilni ili reverzibilni
Monofazni ili dvofazni

Gel čine makromolekuli u obliku isprepletenih vlakana koji se međusobno povezuju van der Valsovim silama. Monofazni gel – nastaju kristalne ili amorfne oblasti koje se protežu kroz cijeli sistem.

Ovakvi geli se smatraju monofaznim jer se ne može definisati granica faza između makromolekula i tečnosti.(Primjer- gel karboksimetil celuloze)

Dvofazni geli- čvrsta faza gela je sastavljena od flokula malih čestica koje su raspoređđene u tečnosti sa jasno izraženom granicom između čvrste i tečne faze. Dvofazni geli su najčešće tiksotropni i nestabilni.
Primjer: gel aluminijum hidroksida

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese