Odlomak

 

1.Uvod
Voda je bezbojna,prozračna tečnost bez ukusa i mirisa,koja se sastoji od 11,11% vodonika i 88,89% kiseonika. Određivanje i poznavanje fizičkih osobina podzemnih voda je vrlo značajno iz više razloga:
• utvrđivanje porekla podzemnih voda;
• praćenje i utvrđivanje stabilnosti režima podzemnih voda;
• dubine zaleganja podzemnih voda;
• određivanje balneoloških aktivnosti podzemne vode;
• sagledavanja mogućnosti korišćenja podzemnih voda za različite potrebe;
2.Fizičke osobine podzemnih voda
Fizičke osobine podzemnih voda su posledica složenih geoloških uslova i stenskih masa sa kojima su vode bile u kontaktu.Tako na primer,neugodan,bljutav ukus vode dolazi od povećanog sadržaja mangana,miris na pokvarena jaja od prisustva vodonik sulfida, providnost može zavisiti i od brzine kretanja – podzemne vode sa malim brzinama su bez zamućenja.
Najvažnije fizičke osobine podzemnih voda su:
• Temperatura
• Prozračnost
• Boja
• Miris
• Ukus
• Električna provodljivost
• Viskozitet
• Stišljivost
• Gustina
2.1 Temperatura
Temperatura je veoma važna fizička osobina.Ona održava temperaturni režim zemlje i zavisi od mnogo faktora:
• dubina zaleganja podzemnih voda
• brzine kretanja podzemnih voda
• karakter i veličina puteva kroz koje se kreće podzemna voda
• temperature vododrživih stena i količine vode koja se nalazi u vodonosnom horizontu
Temperatura podzemnih voda varira u širokim granicama,od 5˚C do preko 300˚C (Dragišić,1997).Podzemne vode nisu izložene direktnom toplotnom zračenju Sunca,pa je njihova temperatura u zavisnosti od fizičko-geografskih uslova,geološke građe, uslova prihranjivanja podzemnih voda. Toplotni režim zemljine kore iskazuje se u vidu kolebanja temperature stenskih masa pod uticajem raznih faktora. Uticaj geotermskih zona litosfere na temperaturu podzemnih voda,Stepanović je podelio na:zonu dnevnih kolebanja temperature,zonu sezonskih kolebanja temperature,zonu vekovnih kolebanja temperature i zonu sopstvenog geotermskog gradijenta Zemlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geodezija

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese