Odlomak

Za malo koju pojavu na prelazu  iz jednog u drugi milenijum, možemo ustvrditi da je tako često spominjana, kao što je riječ o globalizaciji. Globalizacija je izuzetno širok pojam, za koji čak ne postfafafoji niti jedinstvena definicija, tako da je izuzetno teško prikazati načine na koje se ona manifestuje u društvu. Globalizacija se odnosi na jačanje svesti o svetu kao celini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari