Odlomak

 

Put od fosfoenolpiruvata do glukoza 6-fosfata zajednički je za mnoge preteče ugljikohidrata. Put od piruvata do fosfoenolpiruvata vodi
preko oksaloacetata, koji je međuprodukt citratng ciklusa. Bilo koji spoj koji se može metabolizirati u oksaloacetat ili u piruvat može
poslužiti kao preteča u glukoneogenezi. To uključuje i alanin i aspartat koji se pretvaraju u piruvat odnosno oksaloacetat kao i druge
aminokiseline koje se razgrađuju do spojeva s tri ili četiri C-atoma, tzv. glukogene aminokiseline.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese