Odlomak

Visok stepen tehnoloških promena koje karakterišu današnju svetsku privredu, kao i sve veći stepen korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), doveli su do promena u ekonomskom okruženju, primoravajući poslovne sisteme da prihvate promene, izvrše reorganizaciju poslovnih procesa i tako postanu konkurentni na tržištu. Tradicionalni oblici poslovanja poprimaju nove oblike i forme, a veliki deo poslovnih procesa prenosi se na Internet i odvija elektronskim putem.
Primer sistema koji je doživeo potpunu ekspanziju u svetu poslovanja jeste SAP. ERP sistemi su stekli popularnost tokom 1994, godine kada je SAP, nemačka kompanija sastavljena od bivših IBM inženjera razvila ERP sistem poznat kao SAP (Systems, Aplications, Products) R/3. SAP je razvijan kao multinacionalni, multijezični i sistem nezavistan od operativnog sistema, hardvera i prozvođača baza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese