Odlomak

 

Rezultati mnogih istraživanja i studija utvrđuju da su nove tehnologije oblast od posebnog interesa za razvoj celokupnog društva. Tehnološki napredak je posebno brz u oblasti informaciono – komunikacione tehnologije (ITK).

Informacione – komunikacione tehnologije, a posebno razvoj Interneta, dovele su do promena koje se jasno uočavaju u svakodnevnom životu, ekonomiji, politici, kulturi i obrazovanju. Vreme i društvo u kome živimo, shodno promenama do kojih je došlo, označava se kao informaciono doba, odnosno informaciono društvo, post industrijsko društvo, umreženo društvo, društvo znanja…

Ova društvena promena se po značaju poredi sa industrijskom revolucijom koja se odigrala u 19. veku. Uticaj informaciono – komunikacione tehnologije postaje snaga koja menja uobičajne forme ekonomskih i društvenih aktivnosti. Ključni značaj ekspanzije računarskih mrežnih tehnologija u informacionom društvu je uspostavljanje novih vrsta veza i kanala komunikacije, nezamislivih do pre dvadesetak godina, koji su omogućili brisanje geografskih ograničenja u svim vrstama društvenih aktivnosti. Transformacija poslovnog okruženja u razvijenom svetu ogleda se u liberalizaciji telekomunikacija, eksploziji Internet servisa i rastućoj povezanosti računara, medija i telekomunikacionih kompanija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari