Odlomak

Uvod

Kao i bilo koju profesiju sa izrazitom humanističkom orijentacijom, posao nastavnika krasi jedna specifičnost – nemogućnost povlačenja oštre granice između profesionalnog i ličnog.
Nastava, kao složena pedagoška pojava, odvija se u dinamičnom i energetskom polju međusobno isprepletanih interakcija između nastavnika i učenika u razredu. Proučavati nastavu znači upoznavati veze i odnose od kojih zavisi veća efikasnost nastave i uspešnost učenika.
Iz iskustva je poznato, a i rezultati istraživanja potvrđuju, da se nastavnik ne ponaša isto prema svim učenicima u razredu, te da sa svakim učenikom ne može na isti način uspostaviti odnos. Nastavnikovo ponašanje utiče na sliku, koju učenik stvara o njemu, te možemo pretpostaviti da u razredu postoji toliko slika o nastavniku koliko ima učenika. S obzirom na interaktivnu prirodu odnosa nastavnik-učenik teško je odrediti čije je ponašanje uzrok, a čije ponašanje, pogotovo u situaciji kada nastavnik nije adekvatno osposobljen za vođenje razreda i upravljanjem međusobnim odnosima.
Jedan od faktora kreiranja emocionalne klime u odeljenju su osobine ličnosti nastavnika. Toplu emocionalnu klimu može da stvara nastavnik koji je emocionalno sređena, sigurna, čvrsta, vedra i socijalno pozitivna ličnost. Emocionalna atmosfera, prije svega, utiče na emocionalnu sigurnost, zadovoljstvo i mentalno zdravlje učenika, posredno utiče i na rezultate učenja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Pedagogija Marija Malic
  • Školska godina: Marija Malic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Učiteljski fakultet  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari