Odlomak

Prema Međunarodnoj klasifikaciji oštećenja i invaliditeta Svetske zdravstvene organizacije, pojam “oštećenje” odnosi se na “bilo kakav gubitak ili odstupanje od normalne psihološke ili anatomske strukture ili funkcije”. Pojam invaliditet odnosi se na “bilo koje ograničenje ili nedostatak (koji proizlaze iz oštećenja) sposobnosti za obavljanje neke aktivnosti na način ili u obimu koji se smatra normalnim za ljudsko biće”. Prema Konvenciji UN-a o osobama sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom one su osobe koje imaju trajna telesna, mentalna, intelektualna ili čulna oštećenja, koja u međudelovanju sa različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i efikasno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Sportska medicina -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Subotica,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari