Odlomak

Izraz, ekspertni sistemi potiče od činjenice, da su takvi sistemi nastali tako što su od
priznatih eksperata u nekoj oblasti, intervjuisanjem i drugim postupcima doznavana i ”
zahvatana “, a potom organizovana njihova znanja. Izraz ekspertni sistemi, se najčešće
primjenjuje na programe koji se koriste znanjima radi simuliranja ponašanja čovjeka –
eksperta, zapravo čije funkcionisanje ima neke oblike ponašanja čovjeka eksperta. Takvom
čovjeku je svojstveno da posjeduje veliku količinu specijalizovanih znanja i informacija
uključujući i neke rijetke činjenice – potrebnih za rješavanje specifičnih problema u određenoj
oblasti, ali da pored toga, poseduje neka, pretežno lična, pravila domišljatog rezonovanja i
nagađanja, što mu omogućava efikasno analiziranje i uspešno i brzo rješavanje tih problema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari