Odlomak

Današnje poslovanje a samim tim i hotelijerstvo, obavlja se na globalnom nivou. Kako u sve vidove poslovanja tako i u hotelijerstvu zadnjih godina, u svetu ali i kod nas sve više se upotrebljavaju savremene tehnologije, na prvom mestu Internet.
Pojavom Interneta menja se način poslovanja u hotelijerstvu ali i koncept marektinga. Načini reklamiranja su promenjeni, i nezamislivo je u današnjem vremenu da bilo koja organizacija ne poseduje izrađenu web prezentaciju, ili stranicu sa kojom može da komunicira sa postojećim i potencijalnim potrošačima. Na taj način potrošači su obavešteni o aktuelnim dešavanjima u organizaciji.
Teorija marketinga u prošlosti uglavnom se fokusirala na to kako prodati. U današnjim uslovima poslovanja turizma i hotelijerstva marketing se fokusira na potrošače.
Iz složenosti pružanja turističkih i hotelijerskih usluga, proizilazi specifičnost turiste kao potrošača. Njegove potrebe su predmet marketing istraživanja pre donošenja odluke za određeno putovanje.
Tržište neprekidno izbacuje nove izazove, dok se to dešava turističko preduzeće treba biti spremno da odgovori na te izazove. U današnjem poslovanju potrošači pridaju mnogo veći značaj kvalitetu i vrednostima kada donose svoje odluke o kupovini. Svako turističko preduzeće trudi se da gradi svoj ugled na satisfakciji svojih klijenata, u tome presudnu ulogu igra kvalitet usluge koje pruža turističko preduzeće tj. hotelijerstvo.
Savremene tendencije u razmeni usluga ogledaju se prvenstveno u internacionalizaciji i globalizaciji ovog tržišta. Uslužni sektor je sledio promene koje su se dešavale u proteklih nekoliko decenija u uslužnom sektoru.
Razvijajući međunarodne poslovne aktivnosti, uslužna preduzeća bitno su doprinela inteziviranju ukupne trgovinske razmene u svetu. Orjentacijom na globalno tržište rezultirala je značajnim rastom izvoza i uvoza usluga i ukupne svetske razmene tokom poslednjih decenija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari