Odlomak

ELEMENTI POZIVA I USLUGA
Poziv

Poziv i usluga posjeduju više definicija prema ITU (International Telecommunication Union) preporukama, ovisno o okruženju i razini orištenja termina za opis zbivanja u telekomunikacijskoj mreži. U telefoniji termin poziv podrazumijeva korisnički zahtjev za uspostavom veze koji se odnosi na skup aktivnosti korisnika i upućuje na vremensko trajanje, tj. poziv nije samo trenutni događaj već podrazumijeva vremensko trajanje. Pojava poziva i iznos njegovog trajanja imaju slučajan karakter. Poziv (engl. Call) je izvorni termin vezan za proces uspostave, podržavanja i oslobađanja veze između dvaju ili više korisnika. Uspješni poziv je onaj poziv koji je ‘pronašao’ odabrano odredište i u nastavku omogućuje konverzaciju. Drugim rječima poziv uključuje sve aktivnosti koje su ponuđene korisnicima od uspostave do prekida veze. Da bi nastao poziv prethodno mora postojati namjera, odnosno želja ili potreba za uspostavom veze od strane korisnika (engl. Call intent). Namjera će dovesti do pokušaja za ostvarivanjem komunikac o prvog pokušaja poziva (engl. First call attempt). Namjeru ne možemo izmjeriti. Možemo samo opravdano pretpostaviti njezino postojanje i mogući raskorak između broja namjera i izmjerenog broja pokušaja poziva. Do razlikovanja termina namjera i pokušaj poziva dolazi zbog zahtjeva koji mogu biti potisnuti ili zakašnjeli zbog očekivanja niske razine kakvoće usluge (engl. Quality of Service) od strane korisnika za neko vremensko razdoblje, premda namjera za uspostavom veze može postojati. Zahtjev za pozivom (engl. Call demand) je namjera koja rezultira prvim pokušajem poziva. Zahtjev za pozivom je dakle inicijalni događaj u sustavu, koji može biti registriran kao rezultat aktivnosti resursa. Pokušaj poziva (engl. Call attempt) je pokušaj za dostizanje veze s jednom ili više jedinica priključenih na telekomunikacijsku mrežu. Pokušaj poziva očito uključuje sve aktivnosti, pa tako i upotrebu dodatnih usluga od strane korisnika, rekonfiguracije i/ili preusmjeravanja prometa od strane mreže. U nekoj promatranoj točki mreže pokušaj poziva odražava se kao jedan ili više pojedinačnih uspješnih ili neuspješnih zahtjeva za zauzimanjem (engl. bid) jedinica, odnosno upita i sve kasnije aktivnosti vezane za uspostavu veze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Grafički dizajn

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese