Odlomak

Da određeni prostor pored tržišne vrednosti ima još neku vrednost i da zahteva određeni kvalitet govori nam teorija urbanog dizajna. O osnovama urbanog dizajna i njegovoj primeni bavićemo se u ovom radu.
PREDMET ISTRAŽIVANJA

Urbani dizajn kao nova i još uvek u nedovoljnojmeri definisana disciplina privlači dosta pažnje i zahteva interesovanje stručnjaka iz najrazličitijih profesija kako bi ostvarila svoj pun kapacitet.
Ideja da se balansira između korisnosti, očuvanja starog i gradnje koja može odoleti promenama koje donosi budućnost, a sve to u svetlu zahteva koje postavlja ekološki odgovorna arhitektura i vođenja računa o resursima predstavlja izazov ne samo za urbane dizajnere već i za cele zajednice.
Urbani dizajn predstavlja neizostavni put budućeg razvoja gradova, koji će morati da prati razvoj samih nauka koje se u njemu prepliću kako bi u celosti uspeo da postigne ciljeve koje mu nameće razvoj gradova.
CILJ ISTRAŽIVANJA
Cilj istraživanja je da se ukaže kako se kroz teoriju urbanog dizajna može bolje odgovoriti na zahteve koje savremeno društvo postavlja. Ideja je da se kroz rad ukaže na prednosti i značaj teorije urbanog dizajna u odnosu na konzervativni način gradnje koji do sada nije uspeo da adekvatno odgovori na potrebe promena koje su se desile, i koje se aktivno dešavaju i danas.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Urbani dizajn Profesorka: Doc.Marjana Strugar
  • Školska godina: Profesorka: Doc.Marjana Strugar
  • Seminarski radovi, Skripte, Grafički dizajn
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Računarski fakultet  

Više u Grafički dizajn

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari