Odlomak

Kontrola poslovanja preduzeća je završna faza procesa upravljanja, kojom se obezbeđuje da ostvareni rezultati poslovanja preduzeća odgovaraju planiranim. Svodi se na upoređivanje planiranih i ostvarenih rezultata.Ukoliko dođe do odstupanja između ostvarenih i planiranih rezultata, menadžeri moraju preduzeti korektivne akcije. Kontrola dolazi do izražaja u momentu kada postupci planiranja nisu u potpunosti izvodljivi. Ona se odnosi na sve organizacione nivoe preduzeća, počev od kontrolisanja poslovanja preduzeća kao celine, pa sve do kontrolisanja pojedinačnih elemenata i aktivnosti.
Kontrola omogućava efikasno funkcionisanje bilo koje organizacije preko poređenja planiranog i ostvarenog. Kontrolni sistem mora tesno biti povezan i sa elementima planske funkcije u organizaciji, naročito strategijskim, operativnim i finansijskim planiranjem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Osnove menadžmenta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese