Odlomak

Vrste propagandnih apela
Kupovine su najčešće rezultat delovanja različitih motiva. Imajući u vidu podelu motiva na pozitivne I negativne, propagandni apeli se mogu podeliti na pozitivne I negativne. U osnovi pozitivnih motiva, a time I apela, su nezadovoljene otrebe I želje I zahtevi potrošača, zbog čeka se takvim apelima ističe korist koju će kupac postići korišćenjem određenih proizvoda ili usluga. Negativni propagandni apeli naglasak stavljaju na štetu I neprijatnosti koje će biti izbegnute kupovinom I koršćenjem konkrentog proizvoda ili usluge
1. Racionalni apeli se zasnivaju na motivima kao što su: želja za dobitkom, materijalna sigurnost, štednja novca, vremena, energije, psihičkog napora itd.Preovaladava mišljenje da su racionalni apeli pogodni kod proizvoda velike vrednosti, odnosno u kupovinama sa značajnim angažovanjem potrošača, u kojima se i informacijama iz oglasa pridaje veći značaj.

2. Zadovoljavanje fizičkih i higijenskih potreba potrošača, kao što su: apeli za hranu i piće, odražavanje zdravlja i kondiciije, čistoće, komfora u stanovanju. Dominantno se koriste u oglašavanju prehrambenih, farmaceutskih, kozmetičkih i proiizvoda kućne hemije.

3. Emocionalni apeli. Ističe se da postoje tri razloga zbog kojih se koriste emocionalni apeli. Prvo zbog toga što potrošači ignorišu mnoge oglase i poruke. Drugo, racionalni apeli prolaze nezapaženo kod određene grupe potrošača. Treće, emocionoalne poruke mogu jače, snažnije i brže da izazovu pažnju auditorijuma i razviju vezu između potrošača i marke. Neke od pozitivnih emocija koje se koriste su: poverenje, pouzdanost, prijateljstvo, sreća itd. Neke od negativnih: stid, krivica, strah, sažaljenje itd.

4. Sticanje ugleda i prestiža u društvu, postizanje uspeha, simpatija, dopadanja, imitacija u društvu se najčešće koriste u promociji proizvoda sa vrednom markom, odnosno: automobila, satova, vina, krzna,kozmetičkih proizvoda itd.

5. Moralni apeli su usmereni na osećanja i pravednost i čestitiost. Neki od njih imaju humanu sadržinu, kao što su osećaj dužnosti ili odanosti prema nekome ili nečemu.

6. Apeli zabave se često koriste u propagandnim oglasima: apeli humora, dobrog raspoloženja, putovanje, sport. Muzika često utiče na pažnju i pomaže pamćenju poruke. Smatara se da je humor jedan od načina da se poruke učine zabavnim i da se smanji agresivnost u generisanju prodaje. Poznato je da potrošači uživaju u smešnim propagandnim porukama, pamte ih i prenose takvo raspoloženje na proizvod. Međutim, humor ne treba da nadjača oglas.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari