Odlomak

Osnovnim odredbama su regulisani predmet i osnovna načela parničnog postupka. U članu 1. ZPP delimično je izmenjena definicija predmeta parničnog postupka tako što je propisano da se ovim zakonom uređuju pravila procedure u parnici za rešavanje sporova povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Građansko procesno pravo dr.Aleksandar Radovanov
  • Školska godina: dr.Aleksandar Radovanov
  • Naučni radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari