Odlomak

Kulturna tradicija Beograda, građena kroz nekoliko milenijuma uspona i padova, predstavlja jedan od najznačajnijih gradskih resursa. Međutim, kultura nije dobila zasluženo mesto u razvojnim planovima Srbije, pa samim tim ni Beograda. To stanje se mora što pre popraviti kroz niz sinhronizovanih i smislenih akcija, među kojima je i oživljavanje ideje o kulturnoj animaciji, ne samo kao istraživačke teme
već kao realne aktivnosti svih relevantnih institucija i ustanova kulture. Početne aktivnosti moraju da obuhvate utvrđivanje realnog stanja kulture u Beogradu kroz popis kulturnih ustanova svih nivoa i usmerenja, a takođe i kroz šire istraživanje kulturnih potreba i navika stanovnika
Beograda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Kultura umetnosti Dragan Trifunovic
  • Školska godina: 2022
  • Skripte, Mediji/Kultura, Žurnalistika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - Fakultet primenjenih umetnosti  

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari