Odlomak

Sporadična zapažanja nezapadnih grupa kulture su jasno stavila do znanja da velika literatura o razgovoru usmerenom na dete prvenstveno opisuje zapadne roditelj-dete obrasce interakcije. Sadašnja studija je koristila instrument istraživanja radi kontrasta verovanja dece i srodne verbalne prakse interakcije kineskih i zapadnih majki predškolaca. Postepene procedure regresije ukazuju na to da razlike u kulturi u ocenama za 6 izjava o verovanju i 5 interakcija predstavlja 66-67% ukupne varijanse.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari