Odlomak

Krstonosnite se masovni, voeno-¬religiozni pohodi koi se inicirale za zaštita na interesite i ideologijata na Katoličkata crkva. So nivnata pojava tie ostavile silni verski, politički, socijalni i kulturni tragi vo istorijata. Narečeni se „Krstonosni“ po krstot koj go imale učesnicite vo pohodite na oblekata. (na latinski „cruce signati“ – so krst obeležani.). Krstonosnite vojski gi sočinuvale tri reda: sveštenstvoto, blagorodništvoto i siromašnoto naselenie. Glavnata cel na krstonosnite vojni bila:
• Širenje na vlijanieto na Katoličkata crkva i zaštita na nejzinite interesi.
• Osvojuvanje ili zaštita na hristijanski zemji zavladeani od nehristijanski osvojuvači.
• Presmetuvanje so eretičkite dviženja koi zemale zamav vo Evropa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Istorija na hristijanskata crkva -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Bogoslovija
  • Makedonija,  Skoplje,  UNIVERZITET SV. KIRILI METODIJ - Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Kliment Ohridski  

Više u Bogoslovija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese