Odlomak

Linearnim programiranjem (LP) obuhvata se i rešava veliki broj različitrih problema. Linearno programiranje je namenjeno i raspoređivanju oskudnih resursa s ciljem postizanja rezultata optimalnih sa stanovišta postavljenog kriterijuma. Glavno sredstvo koje se koristi u linearnom programiranju je matemartički model. Linearnost modela znači da su funkcija kriterijuma i sistem ograničavajućih uslova definisani linearnim matematičkim relacijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari