Odlomak

1.    Uvod

Logistika predstavlja proces planiranja, sprovođenja i kontrole: nabavke, održavanja, skladištenja, transporta, informacija i prodaje sa ciljem njihovog poboljšanja.
Korijen riječi logistika se nalazi u grčkoj riječi “logos” koja ima sledeća značenja: misao, zamisliv, plan, isplaniran i izrečen.
Riječ logistika je objašnjena i kao “cjelokupan proces planiranja, obezbeđenja, kontrole i evidencije snabdjevanja i zbrinjavanja materijalnim sredstvima, organizacija transporta i rada održavanja postrojenja oružanih snaga”.
Logistički sistem je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacione, ekonomske i pravne prirode sa ciljem optimizacije tokova, roba, informacija, energije i ljudi na određenom geografskom području radi ostvarivanja njavećih ekonomskih efekata.
Osnova za razumjevanje poslovne logistike je teorija sistema čija je osnovna zamisao da glavni problem nije u optimizaciji posebnih područja poslovanja, već u optimizaciji poslovnog sistema kao cjeline.
Logistika se definiše kao multidisciplinarna oblast koja obuhvata sve aktivnosti koje omogućavaju oblikovanje, planiranje, usmeravanje, projektovanje, upravljanje i kontrolu u svim procesima kretanja robe, energije i informacija kroz različite sisteme.
Područje logistike može se raščlaniti načetiri funkcionalna podsistema: [2]
•    Podsistem logistike nabavke, koji obuhvata sve tokove sirovina, poluproizvoda, pomoćnih materijala i rezervnih delova od dobavljača do skladišta repromaterijala u proizvodnom preduzeću;
•    Podsistem logistike proizvodnje, koji obuhvata sve materijalne tokove koji prolaze (obrađuju se, prerađuju ili troše) kroz procese proizvodnje;
•    Podsistem logistike distribucije, koji obuhvata sve tokove finalnih proizvoda od skladišta finalnih proizvoda do krajnjih korisnika;
•    Podsistem logistike snabdjevanja i izvlačenja koji obuhvata sve tokove otpadnih materijala, povratne tokove proizvoda i prazne ambalaže.

2.    Nabavna Logistika

Upravljanje lancem nabavke jeste proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja tokova materijala i usluga, od dobavljača do krajnjeg korisnika ( potrošača ).
Integrisani prilaz obuhvata dobavljače, snadbjevače, isporučioce, menadzment snabdjevanjem, inetgrisan u logistiku i operacije.
Naravno ono takođe obuhvata koordinaciju i dogovor sa partnerima u kanalu koji se može sastojati od snadbjevača, posrednika, logističkih davaoca usluga i korisnika.
Cilj upravljanja lancem snadbjevanja je povećanje konkurentnosti. Samo kroz bližu integraciju učesnika i bolju koordinaciju tokova u lancu se može postići povećanje konkurentnosti, ali se pri tome mogu pojaviti sledeći problemi: [2]
•    Različiti učesnici lanca snadbijevanja mogu imati konfliktne ciljeve;
•    Lanac snadbjevanja je dinamički sistem koji se razvija neprestalno;
•    Zahtjevi korisnika, mogućnosti snadbjevača, ali i poslovni odnosi između učesnika u lancu.

U savremenom smislu režim nabavka obuhvata: istraživanje tržišta nabavke, komparativnu analizuponude, izbor najpovoljnijeg dobavljača, ugovaranje kupoprodaje, nabavku u užem smislu,odnosno kupovinu i preuzimanje nabavljene robe i pripremu sredstava za proizvodnju, kadrove i finasiska sredstva.
Logistika nabavke se može definisati kao skup aktivnosti čija je svrha kontinuirano i ekonomično snabdevanje proizvodnje svim potrebnim resursima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari