Odlomak

 

Tema ovog seminarskog rada je “4 LTE mreže”. U ovom radu ćemo upoznati karakteristike LTE mreže, njenu arhitekturu, LTE ciljeve ključnih zahteva koji se postavljaju pred LTE tehnologiju i zatim osnovne karakteristike radio opreme koja se koristi u LTE tehnologiji kao i 4G LTE mreže.
LTE, kao mreža četvrte generacije, prvi je korak u realizaciji ideje o mobilnoj komunikaciji koja će biti u potpunosti zasnovana na IP-u. Paketna mrežna mrežna komutacija je poboljšana i pojednostavljena da bi se smanjio broj čvorova, ali podjela na pristupne (LTE) i jezgrene (SAE) mreže se nastavlja. Sigurnost mreže takođe mora biti prilagođena novoj arhitekturi, tako da su bezbednosni mehanizmi razdvojeni u više slojeva. Ključna hijerarhija ostaje koncept iza kojeg se šifriraju podaci, ali se razvija i s većom složenošću i smanjuje mogućnost neželjene dešifriranja.
Već nekoliko godina istraživački timovi intenzivno razvijaju okvire za mreže nove generacije (4G). Različiti istraživački programi, kao što su Mobile VCE, MIRAI, DoCoMo, imaju svoju viziju 4G sistema. Pored tradicionalnih telekomunikacionih usluga, 4G sistemi će podržavati prenos podataka i multimedijalne usluge. U osnovi, 4G su heterogene mreže zasnovane na IP adresi koje korisnicima omogućavaju korišćenje bilo kog sistema bilo kada i bilo gde.
Brzine postignute u LTE mreži povećane su na 100Mbit / s u silaznoj mreži i 50Mbit / s uzlazne veze. Pored arhitekture koja je poboljšana za postizanje većih brzina, koncept mehanizma zaštite zasnovan je i na prethodnim performansama u UMTS mreži. Kraj poboljšanja brzine, sigurnosti, kapaciteta i arhitekture ne dolaze sa sLTE. LTE je naslednik mreža, LTE-A (Long Term Evolution Advanced), mrežni sistem na LTE-u i teži ka novim poboljšanjima.

1. LTE (Long Term Evolution) mreža

Rast potražnje za mrežnim uslugama kao što su VoIP, veb pretraga, video telefonija i video striming, sa ograničenjima kašnjenja i zahtevima propusne širine, predstavljaju nove izazove u dizajnu mobilne mreže nove generacije. 3GPP je uveo LTE (Long Term Evolution) specifikacije kao odgovor na ovu potrebu, ciljajući ambiciozne performanse i definišući nove prenosne i sve-IP pakete arhitekture za radio i ornovne mreže.
LTE je već našao široku primenu u praksi, i iz tog razloga i istraživanja i industrijske zajednice ulažu velike napore u proučavanje LTE sistema, predlažu nova i inovativna rešenja za analizu i poboljšanje performansi.
LTE pristupna mreža je bazirana na OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), očekuje se da podrži širok opseg multimedijalnih i internet usluga čak i u velikoj mobilnosti. Dizajniran je da pruži visoke brzine prenosa podataka, niske latencije i poboljšanje spektralne efikasnosti u odnosu na prethodne 3G mreže. Da bi se postigli ovi rezultati, RRM (Radio Resource Management) koristi mješavinu naprednih MAC i fizičkih funkcija, kao što je dijeljenje resursa, CQI (Channel Quality Indicator), izvještavanje, adaptacija linka kroz adaptivnu modulaciju i kodiranje AMC (Adaptive Modulation and Coding) i hibridni automatski zahtjev re-emitovanja HARQ (Hybrid Automatic Retransmission Request). Dizajn efikasne strategije alokacije resursa postaje presudan.
U stvari, efikasno korištenje radio resursa je od suštinskog značaja da ispuni ciljane performanse sistema i da zadovolji potrebe korisnika u skladu sa specifičnim kvalitetima servisa QoS (Quality of Service). Raspoređivanje paketa radi na radio baznim stanicama, i zaduženo je za dodjeljivanje dijelova spektra među korisnicima prateći specifičnu politiku raspodjele.
Sa poštovanjem poznatih šema zamišljenih za žične mreže, u bežičnom scenariju raspoređivanje paketa igra dodatnu fundamentalnu ulogu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari