Odlomak

 

1. UVOD
Crna Gora leži u jugozapadnom delu Balkanskog poluostrva i izlazi na Jadransko more pa je ona balkanska i jadransko-mediteranska zemlja. Spuštajući se sa severa prema jugu, Crna Gora se približava Sredozemnom moru više od svih južnoslovenskih država. Tako je od Bara do Otrantskih vrata rastojanje 180 km vazdušne linije. Železnička pruga Beograd – Bar meridijanskim pravcem povezuje jadranski i panonski basen, odnosno južnu i srednju Evropu.
Kopnene granice Crne Gore duge su 614 km. Najduža je granica prema Bosni i Hercegovini – 225 km, odnosno 36,6% ukupne kopnene granice, a najkraća prema Hrvatskoj na zapadu – 14 km ili 2,3% ukupne kopnene granice (neki izvori navode i 25 km). Na jugoistoku Crna Gora se graniči sa Albanijom (172 km ili 28%), a na severoistoku sa Srbijom (124 km ili 20,2%) i na istoku sa Kosovom. Na jugozapadu Crna Gora dužinom od 293,5 km izlazi na Jadransko more, što odgovara skoro polovini dužine njenih kopnenih granica. Ujedno, priobalni deo mora, uz međunarodne vode, čini granicu sa Italijom, koja je u nekim delovima Crne Gore, u periodima mletačke dominacije, ostvarila i vrlo velik kulturološki uticaj.
Luka Bar jedna je od retkih crnogorskih kompanija koje baštine ovako dugu poslovnu tradiciju. U svom vekovnom trajanju iskusila je brojne potrese i rušenja, ali i obnove i konstantan razvoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese