Odlomak

Da bi se dokazala osnovna premisa ovog rada, a to je uloga koju menadžment ljudskih resursa ima u sprovođenju poslovne strategije i ostvarivanju strateških ciljeva organizacije, uz stalno ocenjivanje ljudi kao njenog najvrednijeg resursa, sprovedeno je istraživanje literature domaćih i stranih autora iz ove oblasti.

Najvažnije je da ljudski resursi igraju veoma važnu ulogu u sprovođenju poslovne strategije, zbog čega se izboru pristupa sa posebnom pažnjom zaposlene, ulaže u njihovu obuku i na kraju nagrađuje njihov rad. Postoji stalna veza između strateškog menadžmenta i ljudskih resursa pri izboru adekvatne poslovne strategije koja će dovesti do konkurentske prednosti. Takođe treba istaći značaj strateškog menadžmenta, koji treba da omogući organizaciji da na vreme uoči promene u okruženju i konkurenciji i da brzo i efikasno reaguje na te promene.

Da bi organizacija efikasno poslovala i sve operativne aktivnosti moraju biti podržane strategijama. Važno je istaći ulogu koju marketing igra u kompaniji, jer je osnovni zadatak marketinga da privuče, ali još važnije, zadrži svoje kupce i na taj način ostvari profit. Zaposleni prodaju svoje usluge kroz komunikaciju sa potrošačima, a zadovoljstvo potrošača uslovljeno je kvalitetnim i stručnim osobljem organizacije koja pruža usluge. Posebna pažnja se mora posvetiti procesu zapošljavanja i selekcije kako bi se angažovalo kvalifikovano osoblje za komunikaciju sa potrošačima. Pažljivo planiranje regrutovanja i selekcije kandidata zahteva određena finansijska sredstva, ali pogrešno angažovanje donosi mnogo veće troškove organizaciji.

U svakoj od uslužnih organizacija najvažnija je aprilska odluka o prijemu radnika koji će uspešno obavljati posao. Uz pomoć takvog osoblja, organizacija će postići zagarantovani uspeh u poslovanju i ostvariti svoje ciljeve. Ukazano je na značaj upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, koliko i šta treba da ulaže u svoje zaposlene kroz njihovo učenje, obuku, regrutaciju kako bi oni najkvalitetniji ostali u organizaciji i omogućili joj efikasno i efikasno poslovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Psihologija

Komentari

Click to access the login or register cheese