Odlomak

Strategija – je širok program za definisanje i realizovanje organizacionih ciljeva, stvoren kao reakcija organizacije na svoju sredinu. Strategija se može definisati sa dva aspekta:
1.Šta organizacija namerava da učini – strategija je širok program definisanja i realizovanja ciljeva organizacije i sporovodjenja njenih zadataka.
2.Šta organizacija konačno čini bez obzira da li su njihove akcije prvobitno planirane ili ne – strategija je model reakcije organizacije na svoju sredinu tokom vremena.
Aktivna formulacija strategije je poznata kao strateško planiranje ili strateški menadžment.
Glavne karakteristike razlikovanja strategije od opštih vrsta planiranja: VREMENSKI HORIZONT, UTICAJ, KONCEPCIJE NAPORA, MODEL ODLUKA I PROŽETOST.
2.EVOLUCIJA KONCEPTA STRATEGIJE (87)
Strategija – od grćke reči “Strategia” – umešnost vojskovodje.
3.VAŽNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA (87-90)
Strateško planiranje – je značajno za dugoročni rast I dobrobit sopstvene firme koje se fokusira na dugoročno povećanje. Razlog strateškog planiranja je da se organizacija pomeri sa mesta na kojem je mesto na kome želi da bude i da tokom tog procesa razvija i održava konkurentsku prednost u industriji u kojoj posluje..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Menadzment usluga -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese