Odlomak

U sadašnjim uslovima pojačane konkurencije traži se upavljanje kvalitetom koje uključuje ne samo kontrolisanje i održavanje stalnog nivoa kvaliteta, već i kontinuirano poboljšanje kvaliteta, sprečavanje pojave neispravnosti i neusaglašenosti, sa krajnjim ciljem ostvarenja totalnog upravljanja kvalitetom. Da bi se ostvario kvalitet važno je upravljati svim aspektima kvaliteta i kontrolisati ih. Kvalitet je postao fenomen našeg doba i najvažniji tržišni faktor kako u međunarodnoj, tako i u unutrašnjoj razmeni proizvoda i usluga. Stvoriti konkurentan kvalitet je nužnost za opstanak u današnjoj opštoj poslovnoj klimi. Tržište je sve probirljivije u pogledu kvaliteta pa investiranja u kvalitet postaju jasne svim isporučiocima koji hoće da ponude kvalitetan proizvod ili uslugu. Obezbeđenje kvaliteta služi sa jedne strane kao najefikasnije sredstvo upravljanja a sa druge strane kao sredstvo za sticanje. U suštini, kvalitet predstavlja novi poslovni trend, novu kulturu poslovanja, nove odnose između proizvođača i kupca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Kvalitet transporta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Kragujevac,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari