Odlomak

Koje su 4 etape sistema planiranja prema Milosavljeviću?
-budžetsko planiranje
-planiranje zasnovano na predviđanju
-strategijsko planiranje
-strategijski menadžment
2. Definisanje strategijskog menadžmenta prema Milosavljeviću?
-Strategijski menadžment je koncept koji uključuje strategijsko planiranje i strategijsku akciju kada se sredina brzo menja i rastu novi otpori. To je način da se smanje, ako ne i potpuno eliminišu, optori promenama koje sprečavaju produbljivanje jaza između potencijala preduzeća i zahteva sredine. On omogućava preduzeću da se osposobi za izbegavanje krizne situacije u područjima poslovne aktivnosti.
3. Elementi procesa strategijskog menadžmenta?
-Razmišljanje, odlučivanje, akcija.
4. Zašto je str. Men. Značajan?Objasniti jedan od razloga.
-Strategijski menadžment je značajan zbog nekoliko razloga:
*utiče na poslovne rezultate organizacije
*takva je vrsta organizacije
*primenjuje se u mnogim odlukama koje donose menadžeri
*organizacije svih vrsta i veličina stalno se suočavaju s promenjivim situacijama – ovaj razlog zbog kojeg je značajn str. men je njegova sposobnost da pomogne preduzeću u situacijama koje se ne dešavaju planirano, odnosno kada dolazi do promena

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese