Odlomak

Elementi definicije menadžmenta su : proces, rad preko drugih i uz pomoć drugih, ostvarivanje ciljeva, dinamičko okruženje, efikasnost, efektivnost, ograničeni resursi, menadžerske funkcije.

Etimološko značenje riječi menadžment : Korijen menadžmenta nalazi se u engleskoj rijeci TO MENAGE što znači rukovati, voditi, upravljati, naći put, način, uspjeti,savladati, urediti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Menadžment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Ekonomski fakultet  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari