studenti
Mesto za uspešne studente

FUKCIJE MENADŽMENTA – PLANIRANJE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Od kraja XIX veka vladala je opšta praksa da se menaždment definiše kao proces koji se sastoji iz četiri osnovne funkcije.
To su:
1.Planiranje
2.Organizovanje
3.Vođenje
4.Kontrola

Planiranje predstavlja, kao proces, menadzersku funkciju kojom se odredjuju ciljevi tekućeg poslovanja i razvoja organizacije, zatim predvidjanje i definisanje budućih zadataka, kao i uslova u kojima ti zadaci treba da se izvršavaju a ciljevi ostvaruju. Ono predstavlja osnovu za obavljanje drugih menadzerskih aktivnosti: Organizovanja, vodjenja i kontrole.

PLANIRANJE KAO FUNKCIJA MENADZMENTA

Planiranje predstavlja početnu fazu upravljanja u kojoj se definišu ciljevi preduzeća i mere i akcije za dostizanje unapred postavljenih ciljeva. To je dinamičan i kompleksan proces koji se sastoji od niza podprocesa, faza i aktivnosti. Obuhvata sve delove i sve funkcije preduzeća, što znači da svaka organizaciona jedinica i svaka funkcija u preduzeću vrši izradu svojih planova radi dostizanja svojih ciljeva.
Osnov planiranja jeste predvidjanje. A predvidjanje je spojeno sa rizikom i neizvešnošću, što znači da je dostizanje ciljeva koje treba realizovati u budućnosti podložno mnogim promenama koje nastaju unutar i izvan preduzeća.
Pored toga što je planiranje jedna od funkcija procesa menadžmenta, ono je i naučna disciplina koja ima svoju metodologiju i koncepte. Menadžeri definišu šta je potrebno da se uradi, kada, kako i ko to treba da učini.
Na primer:
Menadžer proizvodnje planira način korišćenja kapaciteta, marketing menadžer planira način uvođenja novog proizvoda, kanale distribucije i cenu proizvoda, finansijski menadžer izvore i alokaciju sredstava.
Potreba za planiranjem postoji na svim nivoima organizacione strukture, a izraženija je na višim nivoima zbog većeg uticaja na uspeh preduzeća. Planovi se mogu razlikovati po fokusu, formi, stepenu obuhvaćenih detalja, vremenskom horizontu, funkcionalnom području, pristupima.
Kao polazna funkcija menadžmenta, proces planiranja se može posmatrati na osnovu sledećih faza:
1. definisanje ciljeva (na svim nivoima preduzeća),
2. procena realne pozicije preduzeća u funkcionalnom okruženju,
3. predviđanje budućih događaja,
4. postupak izrade planova,
5. implementacija planova i ostvarivanje rezultata poslovanja.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.