studenti
Mesto za uspešne studente

Razvoj preduzetništva

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Uvod
Može se reći da jedan od najvažnijih faktora u uspešnom razvoju preduzeća, u uslovima povećanog nivoa turbulencije, kompleksnosti sredine i velikog konkurentnog pritiska, predstavlja veština i sposobnost lidera da prepozna savremene tokove i njegova spremnost da upravo vreme i na pravi način reaguje na transformaciju koja se desila u okruženju. Prilagođavanje okruženju zahteva niz promena unutar organizacije. Zaposleni, počevši od najvišeg menadžmenta, predstavljaju nosioce novih tehničkih, tehnoloških i organizacionih rešenja, stvaraoce novih vrednosti i odnosa, upravljače procesa rada i razvoja organizacije.
Preduzetnici moraju da poseduju sposobnost uočavanja potencijalnih šansi, inovativnost, kreativnost i efikasnost u procesu donošenja odluka, kao i znanje i veŠtinu da uspešno prate implementaciju ovih odluka. Unapređenjem njihovog znanja, unapređuje se i produktivnost poslovanja, te znanje postaje elementami poslovni resurs. To ukazuje da raste potreba za razvojem unutrašnjih poslovnih kapaciteta za suočavanje sa konkurencijom, kao i rastom obima poslovanja, kroz programe poslovne obuke i specifični konsalting.

1. Razvoj preduzetništva
Nepovoljno socijalističko nasleđe i tekuće tranzicione teškoće nepovoljno su uticali na samostalno i ukupno preduzetništvo u našoj zemlji. To se naročito ispoljava u pretežno površnoj upoznatosti nadležnih institucija i celine stanovništva sa suštinom preduzetništva, jer ova oblasti društvenog rada uopšte i nije predstavljala segment sistema osnovnog i profesionalnog obrazovanja. Zato i ne čudi podatak po kome se ljudi, naročito nezaposlena lica, teško odlučuju na samostalno preduzetništvo, a na drugoj strani veliki broj aktivnih preduzetnika, uz negativne posledice, napušta ovu delatnost.
Za prevazilaženje tog ključno važnog privrednog i socijalnog problema naročito je neophodno stvaranje pogodnih opštih uslova za razvoj samostalnog preduzetništva i paralelno uvođenje i intenziviranje formalnog i neformalnog preduzetničkog obrazovanja. U daljim tržišnim tranzicijama ova aktivnost bi morala dobiti jasan prioritet, naročito zato što samostalno preduzetništvo ne zahteva veća investiciona ulaganja, a posledično omogućuje postizanje značajnih ekonomskih i socijalnih efekata. Zato ono u daljem razvoju Srbije predstavlja verovatno najvažniji faktor zaštite naših interesa u budućoj međunarodnoj podeli rada, kao i materijalizovanja naših prednosti na stranom tržištu, kojima naša zemlja prvenstveno raspolaže u oblasti poljoprivrede i ukupne proizvodnje zdrave hrane.
Lica sa preduzetničkim potencijalima i afinitetima svoje zaposlenje sve više moraju da rešavaju preko samostalnog preduzetništva, čime će na najefikasniji način obezbediti sopstvenu egzistenciju i ujedno doprineti društvenom zapošljavanju i razvoju.
Krajnji uspeh u svakom poslu prvenstveno zavisi od kvalifikovanosti njegovog nosioca, zatim od sačinjenog plana njegove realizacije, kao i od praktičnog vođenja tog posla. U tom smislu, kada je reč o samostalnom preduzetništvu, njegova uspešnost u osnovi zavisi od tri ključna faktora:
• preduzetnička kvalifikovanost pojedinca,
• kvalitet njegovog biznis plana,
• efektivnost vođenja planiranog biznisa.
Kada je u pitanju preduzetnička kvalifikovanost treba istaći da nju karakteriše usklađenost ličnih psihičkih i obrazovnih osobina pojedinca sa zahtevima planiranja i vođenja malog biznisa. Teoretski gledano može se reći da stepen te usklađenosti u praksi može biti različit i kretati se od visoke do niske usklađenosti.
Samostalno planiranje malog biznisa predstavlja sekundarni faktor poslovne uspešnosti samostalnog preduzetnika, jer pojedinac preko svoje preduzetničke kvalifikovanosti izražava sopstvenu sposobnost za odabir i planiranje malog biznisa.
Vođenje planiranog malog biznisa predstavlja tercijarni faktor poslovne uspešnosti samostalnog preduzetnika. Ovaj faktor u većini ima zavisnu ulogu, s obzirom na činjenicu da samo vođenje malog biznisa odlučujuće zavisi od preduzetničke kvalifikovanosti pojedinca, a zatim od kvaliteta njegovog biznis plana.
Pored subjektivnog uslova, bavljenje malim biznisom zahteva zadovoljavanje i objektivnog uslova. Njega čini raspolaganje potrebnom materijalnom osnovom za otpočinjanje malog biznisa. Ovaj uslov je svakako eliminatoran, jer praktično svaki mali biznis zahteva od preduzetnika određena materijalna ulaganja. Otuda i sledi zaključak po kome za uspešno preduzetničko poslovanje presudnu ulogu imaju subjektivni faktori, između kojih preduzetnička kvalifikovanost ima nezavisnu i vodeću ulogu.
1.1. Osobine i tipovi preduzetnika
Za realizaciju preduzetničkog poduhvata, pored preduzetnika kao centralne figure, neophodno je imati i poslovni tim. Preduzetnik radi na realizaciji preduzetničkog poduhvata u skladu sa vremenom, resursima i troškovima i, naravno, u skladu sa odgovarajućim kvalitetom koji zahteva ovo novo doba.
Treba napomenuti da svaki kriterijum: vreme, resursi, troškovi i kvalitet – ide u drugom pravcu. Koncentracijom na troškove zanemari se kvalitet i vreme, akcentiranjem na kvalitet u drugom planu su vreme i troškovi itd. Odgovor za optimalnu postavku kriterijuma je preduzetnik.
Preduzetnik ima važnu ulogu za realizaciju datog preduzetničkog poduhvata, on snosi najveću odgovornost za uspešnu realizaciju. Njegova odgovornost je višestruka, jer on je taj koji planira, organizuje, kontroliše i vodi.
Za realizaciju preduzetničkog poduhvata preduzetnik ima dosta zadataka koje treba sprovesti da bi realizacija bila što efikasnija:
• vodenje,
• motivisanje,
• planiranje,
• nadgledanje,
• koordinisanje,
• obučavanje,
• davanje saveta,
• delegiranje,
• rešavanje konflikata.
Da bi preduzetnik uspešno realizovao sve ove uloge, neophodno je da poseduje odgovarajuće atribute:
Komunikativnost – neophodno je da preduzetnik dobro komunicira verbalno i pismeno u okviru i van preduzetničkog poduhvata. Vrlo često komunikacioni problemi mogu biti izvor problema koji dovode do loše realizacije.
Opštost – preduzetnik mora biti sposoban da vidi uopštenu sliku tekuće poslovne situacije, tj. da ima viđenje poduhvata u odnosu na kompaniju ili potencijalni uticaj na krajnje proizvode preduzetničkog poduhvata.
Rešavanje konflikta i problema – od navedenih atributa ovo je jedan od najvažnijih. Preduzetnik mora biti sposoban da identifikuje i razume probleme i da razvije i primeni rešenje.
Vođenje ljudi – preduzetnik mora biti sposoban da efektivno vodi ljude.
Iskustvo – potrebno je veliko iskustvo za uspešnu realizaciju datog preduzetničkog poduhvata. Važna je sposobnost sticanja iskustva i njegove primene na dati preduzetnički poduhvat.
Ambicioznost – pogodno je da preduzetnik ima ambicije, što predstavlja dodatnu motivaciju da realizacija preduzetničkog poduhvata bude što uspešnija.
Energičnost – preduzetnik treba da bude pun energije, iz čega proizilazi i spremnost ulaganja truda u svim situacijama na koje nailazi.
Znanje – preduzetnik treba da ima odgovarajuće obrazovanje, ali i sposobnost da brzo sakupi odgovarajuće informacije o svim aspektima preduzetničkog poduhvata.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.