studenti
Mesto za uspešne studente

Tržište kapitala

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uvod
Predmet ovog rada su karakteristike i specifičnosti upravljanja obrtnim sredstvima. Na samom početku rada biće definisani pojmovi profitabilnosti i obrtnih sredstava, kako bi se što bolje razumela čitava problematika upravljanja obrtnim sredstvima. Efikasno upravljanje obrtnim sredstvima na kraju uvek rezultuje nižim troškovima čime se povećava profitabilnost preduzeća. Problemi upravljanja novčanim tokovima, uspostavljanja odgovarajućih politika kreditiranja kupaca, efikasnije naplate potraživanja, određivanja optimalih narudžbina zaliha, donošenja odluka o ulaganjima u vrednosne papire su jako značajni za profitabilno poslovanje firme, zato se nameće da je tema rada veoma atraktivna i zanimljiva. Mišljenja sam takođe da se kod većine domaćih preduzeća ovim pitanjima ne pridaje potrebna pažnja i da im se, nažalost, pristupa neplanski i površno. Stoga ovaj rad treba da ukaže na značaj upravljanja obrtnim sredtstvima i na nepravedno mesto finansijske funkcije u preduzeću koja je obično potcenjena.
Ciljevi ovog istraživanja proizilaze iz samog zadatka finansijskog menadžmenta koji je dužan da obezbedi što veći obrt obrtne imovine i obezbedi što povoljnije izvore finansiranja. U dilemi da li da koristi sopstveni ili tuđi kapital, menadžment preduzeća opredeljuje se u principu za one izvore koji prouzrokuju niže troškove finansiranja. Problem finansiranja obrtne imovine je složen iz razloga heterogenosti obrtne imovine koju čine: zalihe, potraživanja od kupaca i gotovina, što ukazuje na problem različite vezanosti gotovine u pojedine oblike obrtne imovine s jedne strane i raspoloživosti izvora finansiranja s druge strane. Suština upravljanja zalihama je da se zalihe nabavljaju i angažuju onda kada su potrebne, u optimalnim količinama i uz minimalne troškove. Zalihe omogućavaju fleksibilnost poslovanja preduzeća i treba ih povećati dok su uštede po osnovu držanja zaliha veće od troškova njihovog držanja.
Potraživanja od kupaca nužno je svesti na što manji iznos, s jedne, i što kraći rok njihovog plaćanja s druge strane, te raznim merama smanjiti rizik naplate (kao što su limit potraživanja, zatezna kamata, oblik naplate, osiguranje potraživanja) jer to povlači sniženje troškova finansiranja i povećanja bruto dobitka. Osnov za uspešno upravljanje gotovinom čini projekcija novčanih primanja i izdataka novca, odnosno planiranje priliva i odliva novca, praćenje izveštaja i to kvartalnih, mesečnih, desetodnevnih.

1. Pojam i oblici obrtnih sredstava
Obrtna sredstva bi se mogla definisati kao deo poslovnih sredstava preduzeća koja se jednokratnom upotrebom troše u poslovnim procesima, a čija se vrednost preobražava iz novčanog oblika (kroz kružni tok) ponovo u novac i to najmanje jedanput u toku godine. Ako jedno sredstvo ima koeficijent obrta, to znači da je vremensko trajanje obrta kraće od godinu dana te ono ima karakter obrtnih sredstava.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.