Odlomak

 

Preciznost se definiše kao posebna sposobnost čoveka za izvođenje tačno usmerenih i doziranih pokreta, pri čemu važnu ulogu imaju procena prostora i vremena. Iz tih razloga dugo se održala teza da je preciznost posebna vrsta koordinacije koja je povezana sa perceptivnom motoričkom integracijom, perceptivnom fleksibilnošću, perceptivnom brzinom i integracijom impulsa iz različitih subkortikalnih jezgara CNS-a. Mnogi naučnici su faktorskim analizama motoričkog prostora uspeli da izdvoje poseban faktor sa relativno niskom korelacijom koga su definisali kao faktor preciznosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Metodika rekreacije prof. dr Jadranka Kocić
  • Školska godina: prof. dr Jadranka Kocić
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Fakultet za sport i fizičkog vaspitanja u Leposaviću  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari