Odlomak

1. Uvod

ERP je skraćenica za Enterprise Resource Planning, odnosno sistem za upravljanje resursima kompanije. Ciljevi ovakvog sistema su efikasno upravljanje poslovnim procesima i kreiranje jedinstvene baze informacija. Pojam ERP prvenstveno podrazumijeva prilagođavanje i upotrebu “gotovog” softverskog paketa, a tek onda programsku podršku napisanu po mjeri određenog korisnika tj. prilagođavanje potrebama konkretne organizacije i postojećem softveru ili postojećem informacionom sistemu te organizacije. ERP sistem je kombinacija prakse upravljanja poslovanjem i tehnologije, gdje informacione tehnologije (IT) skuplaju najvažnije poslovne procese u organizaciji da bi se postigli definisani poslovni ciljevi. ERP sistemi, nude mnoge softverske komponente, čijim kombinovanjem, tj. konfigurisanjem, implementatori kreiraju ERP riješenje prilagođeno specifičnim potrebama svake organizacije posebno. Najčešće, ERP sistem čine slijedeće osnovne softverske komponente:

• Finansije (računovodstvo i knjigovodstvo, glavna knjiga, sredstva i dr.)
• Proizvodnja (upravljanje pogonom, planiranje resursa i kapaciteta, planiranje materijala, upravljanje radnim nalozima, upravljanje kvalitetom)
• Logistika (upravljanje zalihama, isporukama, nabavkom, transportom)
• Ljudski resursi ( zarade, podsticaji, zapošljavanje, pravila rada, usluge zaposlenima)

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese