Odlomak

Uvodni deo
U uvodnom delu smo naveli definiciju, osnovne karakteristike monitora, zatim smo se dalje bavili podelom i vrstama monitora, kao i njihovim istorijskim razvojem i usavrsavanjem. Cilj ovog projekta je da se na što bolji način upoznamo sa samom  informacionom tehnologijom i njenim razvojem, obzirom da je bez ovih komponenti „normalno“ funkcionisanje u današnjem svetu  gotovo da nije moguće.
Monitor je osnovni izlazni uređaj računara, tako da ima primarnu ulogu u interakciji sa korisnikom. Ubrzanim razvojem PC računara, tekstualni mod komunikacije je zamenjen multimedijalnim sadržajima i grafičkim radnim okruženjem. Razvoj softvera je praćen razvojem grafičkog hardvera, tako da su sada kućne PC konfiguracije sposobne za prikaz slike u visokoj rezoluciji i sa milionima boja. Ovaj rad će se baviti najzastupljenijim tipovima prikazivača, CRT i TFT monitori. U nastavku poglavlju će biti detaljno opisana dva najrasprostanjenija tipa monitora – CRT (sa katodnom cevi) i TFT (displej sa tečnim kristalima), njihov istorijat, način funkcionisanja, prednosti i mane kao i dalji pravci razvoja ovih tehnologija.
CRT monitori su bazirani na tehnologiji katodne cevi, koja je u upotrebi više od četrdeset godina u televizorima. Glave mane ovog tipa monitora su velike dimenzije, potrošnja struje, zračenje I nesavršena geometrija slike, ali uprkos tome oni su i dalje najzastupljeniji na PC trzistu zbog svoje dostpnosti i niske cene. Nova TFT tehnologija velikim delom prevazlazi sve probleme CRT monitora, ali ima svoje probleme: fiksnu rezoluciju slike, sporo vreme odziva piksela, manji ugao gledanja i visoku cenu koju duguje komplikovanim tehnološkim postupcima proizvodnje.

 

 

 

 

CRT Monitori
U savremenoj industriji koja se intenzivno razvija, donekle iznenađuje činjenica da je tehnologija koja stoji iza monitora i televizije stara 100 godina. Katodnu cev, ili CRT (eng. cathode-ray tube) pronašao je nemački naučnik Ferdinand Braun 1897. godine, ali je ona upotrebljena u prvim televizorima tek kasnih 1940-ih godina. Mada su katodne cevi koje se danas nalaze u savremenim monitorima pretrpele modifikacije da bi se poboljšao kvalitet slike, one se još uvek zasnivaju na istim osnovnim principima.
Ova vrsta monitora, koja je danas najzastupljenija, je bazirana na TV tehnologiji.
Površina ekrana (prednji deo katodne cevi) je pokrivena osnovnim elementima, tj. Fosfornim tačkama ili trakama. Na zadnjem kraju katodne cevi se nalazi elektronski top (tačnije tri topa za crvenu, plavu i zelenu boju) koji šalje snop elektrona u pravcu pojedinih tačaka i, u zavisnosti od intenziteta zraka, dobija se svetlija ili tamnija tačka date boje na ekranu.
Kombinovanjem intenziteta crvene, plave i zelene boje se dobija bilo koja željena boja.
Snop elektrona se usmerava elektromagnetima promenljive jačine koji se nalaze sa strana katodne cevi (zbog toga dolazi do poremećaja boje slike kada se magnet približi televizoru).
Većina monitora za računare koristi okrugle čestice fosfora i raspoređuje ih u trougaonoj formaciji. Ove grupe se zovu “trijade” (ili “trojke”), a raspored je konstrukcija poznata kao trio tačaka. Kompanija Sony je razvila svoju tehnologiju prikaza, kombinacijom tri elektronska topa u jednom uređaju. Umesto klasične perforirane maske koriste rešetku otvora, što rezultuje jasnijim prikazom. Noviji monitori sa ravnim četvrtastim cevima imaju površinu ekrana veoma blago zakrivljenu, i veću površinu za prikaz. Glavne mane CRT monitora su velike dimenzije, potrošnja struje, zračenje I nesavršena geometrija slike. Uprkos tome, oni su i dalje najzastupljeniji na PC tržištu zbog svoje dostupnosti i niske cene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese