Odlomak

Sažetak:
Podzemna voda je osnovna materija neophodna za čovečanstvo. Oko 50% ukupnog stanovištva na zemaljskoj kugli koristi je kao izvor vode za piće. Nagla globalizacija i nagli porast stanovništva doveli su do smanjenja količine podzemne vode kao i do njenog zagađenja. Zato je neophodno sprovesti odgovarajuće monitoringe podzemnih voda koji će nam ukazati na stepen njihovog zagađenja. U ovom radu je prikazan kratak pregled kako se planira i izvodi monitoring podzemnih voda kao i njihova važnost za ljudsko čovečanstvo.
Ključne reči: monitoring, podzemne vode, zagađenje
1. UVOD
Voda je najveće prirodno bogatstvo na svetu. Ona pokriva 71% površine Zemlje. Ima je oko 1,4×109km3, ali svega 2,5% čine „slatke“ vode uslovno pogodne za korišćenje. Nagli porast
broja stanovništva u svetu u poslednjih nekoliko decenija, udvostručio je potrošnju vode istvorio problem pitke vode. S druge strane , danas imamo sve veći antropogeni uticaj (industrijalizacija, saobraćajnice, agrokultura) koji dovodi do zagađenja vode. S obzirom da je voda „ograničen izvor“ danas treba stremiti njenom očuvanju da se ne bi ugrozili interesi
budućih generacija.

Od ukupne vode prisutne u prirodi:

  •  97,2% čine okeani,
  •  2,15% su glečerske kalote,
  •  0,02% jezera i reke,
  •  0,6 % predstavlja podzemna voda i
  •  ostatak čini voda u atmosferi.

Od ukupne vode na kopnu:

  •  75% su glečerske kalote,
  •  22% čine podzemne vode,
  •  3% čine reke i jezera.

Podzemne vode čine preko 90% izvora sveže vode u svetu. Prema svom poreklu mogu biti: descedentne, ascedentne i konatne. Descedentne nastaju poniranjem atmosferske (kiša, sneg) i hidrosferske vode (reka, jezera, morske vode). Ovaj tip podzemne vode je jako značajan u vreme sušnih perioda jer prehranjuju biosferu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese