Odlomak

UVOD
Pitanje motivacije zaposlenih je jedno od pitanja vezanih za upravljanje poslovanjem koje se u poslednjih nekoliko godina sve češće postavlja i sve više dobija na značaju. U uslovima poslovanja na globalnom tržištu, kada se, pogotovo u zemljama sa razvijenim ekonomijama, sve veći deo dohotka ostvaruje u sektoru usluga, vrhunski kvalitet usluge mogu da pruže samo zaposleni koji su zaista motivisani. Taj fenomen se u našim uslovima upravo sada dodatno aktuelizuje. Nekoliko godina po ostvarenju makroekonomske i monetarne stabilnosti u Srbiji, sve veći broj preduzeća koja su nastala kao porodične firme, prerasta u srednja preduzeća sa relativno velikim brojem zaposlenih. Pored ostalih izazova u upravljanju koji se zbog toga postavljaju pred vlasnicima tih firmi, postavlja se i pitanje kako motivisati zaposlene i postići to da svi oni rade sa žarom i voljom sa kojom su vlasnik i njegova porodica stvorili uspešan biznis. Kako bi uspešno poslovalo, svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene, koja će zavisiti od brojnih faktora: sektora u kome posluje, konkurencije na tržištu radne snage, prirode posla, strukture zaposlenih. Da bi se obezbedio odgovarajući kvalitet zaposlenih u preduzeću, neophodno je ponuditi odgovarajući nivo zarada, ali je to samo potreban uslov – ne i dovoljan. Toliko potrebna dodatna motivacija zaposlenih postiže se drugim, nematerijalnim vidovima nagrađivanja. Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mesta i uloge čoveka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju temelj zanimanja savremenog manadzmenta ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sastava može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost. Dosadašnji koncepti motivacije, motivacijskih tehnika i strategija postaju nedovoljno fleksibilni, pa je potrebno razvijati i uvoditi nove, koji će svojom razrađenošću i svestranošću dovesti do visoke motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih, a time istovremeno i ostvariti uspešno poslovanje.Iz navedene problematike definise se i sledeći predmet ovog rada: Istražiti i utvrditi područja motivacije i motivacijskih tehnika koja se mogu razraditi i primeniti u upravljanju ljudskim potencijalima kako bi ono bilo što efikasnije i zadovoljilo raznolike ljudske potrebe te ujedno predložiti aktivnosti njihove primjene.
Primjenom znanstvenih dostignuća u području motivacije na upravljanje ljudskim potencijalima može se znatno doprineti povećanju motivacije i zadovoljstva zaposlenih, a time i povećanju konkurentske sposobnosti i vrednosti preduzeća.
I. MOTIVACIJA – OSNOVNE ODREDNICE

Motivacija se definiše kao stepen u kojem se uporan trud usmerava u pravcu ostvarenja cilja. Nju primeċujemo kao “onaj pokretač u nama”. Dakle, motivaciju karakterišemo kao složeni niz pokretača koji su bazirani na:

* Trudu – podrazumeva različite aktivnosti u smeru realizacije cilja
*Upornosti – stepen u kojem smo spremni da istrajemo u određenoj aktivnosti (ova karakteristika je posebno važna kada je aktivnost koju treba da uradimo neprijatna).
*Usmeravanju – aktivnost bez usmerenje može vrlo često da dovede do rasipanja naše energije, zato je važno da postoji jasno usmerenje ka konkretnom cilju.
*Cilj – takođe ima funkciju pokretača i usmerava naš rad i energiju. Cilj je blisko povezan sa uspešnošcu i efikasnošċu. Jasan cilj ima uticaj na poveċanje naše motivacije. Neposredno (i u nekim slučajevima) ga možemo posmatrati i kao razlog motivacije.

Postoje brojne definicije uspeha i one se u mnogo čemu razlikuju u odnosu na percepciju svakog čoveka. Sama činjenica da smo svi mi različiti govori o tome da su nam i tumačenje, pa i poimanje uspeha, različiti. Međutim, jedno je sigurno, nijedna osoba nije napravila određeni uspeh ako nije bila dovoljno motivisana da ga napravi. Motivacija je ključ uspeha i u poslu i u životu uopšte. Ako nešto zaista želite i ako ste maksimalno posvećeni tome, pola posla ste sigurno već odradili. U vremenu tenzije i relativno loše ekonomske situacije, mnogo je razočaranih, uspavanih, inertnih, gotovo beživotnih ljudi, koji su vrlo često i jako siromašni. Mnogo je gubitnika. Većina misli da bi taj problem bio rešen sa više novca i upošljavanjem tih ljudi. Ali, to je samo delimično tačno i to predstavlja drugi korak.

Prvi korak jeste kako da se ti ljudi motivišu, da se pokrenu i da se povrati njihov pozitivan mentalni stav. Dakle, samo motivisan čovek je produktivan čovek. Moramo shvatiti da naše pozitivne misli prethode pozitivnoj akciji čiji je rezultat bolja materijalna situacija i bolji standard. Svaki čovek ima neki svoj određeni potencijal u sveopštem smislu, ali samo manjina uspe da taj svoj potencijal i razvije. Motivacija podrazumeva da se iz prosečne osobe izvuče maksimum. Međutim, ne možete samo vi da motivišete.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese