Odlomak

 

Pitanje motivacije zaposlenih je jedno od pitanja vezanih za upravljanje poslovanjem koje se u poslednjih nekoliko godina sve češće postavlja i sve više dobija na značaju.
Dosadašnji koncepti motivacijskih sistema, motivacijskih tehnika i strategija postaju nedovoljno fleksibilni, pa je potrebno razvijati i uvoditi nove, koji će svojom razrađenošću i svestranošću dovesti do visoke motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih, a time istovremeno ostvariti i uspešno poslovanje.
Kako bi uspešno poslovalo, svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene, koja će zavisiti od brojnih faktora: sektora u kome posluje, konkurencije na tržištu radne snage, prirode posla, strukture zaposlenih. Da bi se obezbedio odgovarajući kvalitet zaposlenih u preduzeću, neophodno je ponuditi odgovarajući nivo zarada, ali je to samo potreban uslov, ne i dovoljan.
Motivacija zaposlenih postaje temelj savremenog menadžmenta ljudskih resursa, jer se jedino izgradnjom kvalitetnog motivacionog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost.
Predmet istraživanja je motivacija zaposlenih u preduzeću „Gorenje“, Valjevo (u daljem tekstu „Gorenje“). Kroz rad želim da pokažem da motivacija u velikoj meri utiče na zadovoljstvo zaposlenih, kao i upravljanje ljudima u savremenom okruženju. Najbolje rezultate postižu zadovoljni ljudi, a da bi se to ostvarilo, potrebno je kod pojedinca prepoznati šta je to što ga ispunjava i čini zadovoljnim. Motivisanje ljudi je vrlo složen zadatak za menadžera, a rezultira zadovoljstvom zaposlenog. Dakle, motivacija zaposlenih je preduslov za njihovo zadovoljstvo i radni učinak.
Glavni cilj rada je isticanje važnosti motivacije zaposlenih u savremenom poslovnom sistemu, radi poboljšanja uspešnosti u poslovanju. Smatra se da samo dobro motivisani zaposleni može da postigne izuzetne uspehe i dostigne više od očekivanih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Organizaciono ponašanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese