Odlomak

Uvod
Elektronska pošta je jedan od najznačajnijih i najmasovnije korišćenih servisa Interneta i zbog toga je elektronska adresa postala neophodan element adresnih podataka savremenog poslovnog čoveka. Osnovne elemente arhitekture sistema za elektronsku poštu predstavljaju server i klijent elektronske pošte. Na serveru, koji je stalno aktivan na Internetu, nalazi se “poštansko sanduče” u koje može pristići poruka od bilo kog korisnika Interneta. Čitanje pristiglih poruka dostupno je samo njegovom vlasniku. Klijent elektronske pošte je program koji se pristupa “poštanskom sandučetu” radi čitanja pristiglih ili slanja novih poruka. Elektronska pošta jedan je od najboljih primera tzv. asinhronih servisa na Internetu. Nije potrebno da krajnji korisnik bude stalno priključen na Internetu. Novopridošla poruka smešta se na server, a primalac je može čitati naknadno, kada mu to bude odgovaralo.
Programi za elektronsku poštu stalno dobijaju nove mogućnosti i predstavljaju prave male lične informacione sisteme sa adresarima, kalendarima, podsetnicima, softverskim modulima za planiranje i zakazivanje sastanaka… Outlook Exspres jedan je od najpoznatijih i najčešće korišćenih programa za rad sa elektronskom poštom.

1. 0. MS Outlook – opis

Outlook Express je program za ažuriranje elektronske pošte i praćenje konferencijskih grupa. Gledano odozgo nadole, ekran Outlook Express-a sastoji se iz nekoliko celina: [2]
1) Meni (padajući meni) sa podmenijima: File, Edit, View, Go, Tools, Compose, Help. U Meniju je sadržan inventar svih operacija koje se mogu izvesti u programu. Linija sa alatima (Toolbar) sadrži osnovne alate, kao što su: Compose Message (priprema nove poruke), Send and recieve (slanje i prijem elektronske pošte – aktivna samo u režimu kada ste priključeni na Internet) Adress book (adresar) i Hang -Up (prekid veze).
2) Središnji deo podeljen je u dva prozora – levi (manji) i desni (veći). U levom prozoru (koji se u Windows aplikacijama obično naziva stablo direktorijuma), smešteni su katalozi u kojima se sakupljaju elektronske poruke i to prema sledećem redosledu: [2]
a) Inbox katalog sadrži sve primljene poruke. Kad kliknete mišem na Inbox – lista poruka se pokazuje u desnom prozoru koji se sada deli na gornju i donju polovinu. U gornjem delu vidi se deo liste primljenih poruka, razvrstanih po jednom od kriterijuma: From (poslato od…), Subject (tema poruke) i Recieved (primljeno dana…). U obilju primljenih poruka snalazite se sortirajući ih po jednom od ova tri ključa. Sortiranje prema imenu pošiljaoca vrši se tako što se markira pokazivačem svetlosivo dugme From u gornjem levom uglu desnog prozora. Sada treba kliknuti mišem da dobijete poruke sortirane po kriterijumu unapred (u smeru: A – Z). Kad ponovite isti postupak, dobijate poruke sortirane unazad (u smeru: Z – A). Isti postupak važi i za ostale ključeve (Subject i Received). Inbox katalog sadrži tri vrste poruka: [2]
– Nepročitane poruke. Lako se uočavaju jer su podaci o pošiljaocu i tema poruke ispisani masnim slovima (bold). Ispred imena pošiljaoca nalazi se sličica zatvorenog pisma – . Postojanje nepročitanih poruka signalizira se u levom prozoru i na taj način što se pored kataloga Inbox plavim podebljanim slovima u zagradama ispisuje broj poruka. Na primer: Inbox (2) – postoje dve nepročitane poruke.
– Pročitane poruke. Ime pošiljaoca, tema i vreme preuzimanja poruke ispisani su običnim (plain) slovima. Ispred imena pošiljaoca nalazi se sličica otvorenog pisma.
– Poruke sa datotekom (Attachment). Uz poruku se može prikačiti datoteka do veličine Inbox-a na serveru provajdera (obično 5 do 15 Mb). Da je datoteka prikačena uz poruku, uočavate postojanjem sličice spajalice pored imena pošiljaoca poruke.
Outbox katalog sadrži poruke sa ili bez datoteka koje ste offline pripremili za slanje na Internet. Odgovor na poruku ili pisanje poruke može i da potraje. U uslovima relativno skupih telefonskih impulsa ostavljena je mogućnost da se poruke pripreme bez nervoze i na miru, kad niste povezani na Mrežu, a da se pošalju prilikom prvog povezivanja na Internet. Napisane poruke se, prema tome, privremeno odlažu u Outbox katalog.

Da u katalogu ima poruka pripremljenih za slanje uočavate po tome što je naziv kataloga tada ispisan masnim slovima (bold), iza koga u plavim zagradama stoji broj poruka pripremljenih za slanje. Kao na primer: Outbox (5). Poruke pre slanja jednostavno pozivate iz ovog kataloga i editujete ih – uređujete, prepravljate, dopisujete, vezujete na njih datoteke i sl. Katalog Outbox značajan je kao kontrola poslatih poruka na Internet. Kad se posle zadavanja naredbi programu Pošalji i primi katalog isprazni – sigurni ste da su vaše poruke otišle u svet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari