Odlomak

Narkomanija je reč grčkog porekla i označava po definiciji strast za uživanjem u opojnim drogama, a narkoman je samim tim onaj ko drogu uživa. Međutim, definicija narkomanije kao “strasti za uživanjem” u drogama je davno prevaziđena, jer je narkomanija evoluirajući poprimila mnogo šire dimenzije i prerasla opseg obične strasti, i razvijajući se, na negativnu stranu po ljude postala obeležje jedne cele kulture i jednog novog principa i načina života, postala bolest.
.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari