Odlomak

1. OBELICI I VRSTE PREDUZEĆA
Preduzeće predstavlja organizacionu celinu. Obavlja određenu funkciju. Ima potpunu ekonomsku i pravnu samostalnost. Bavi se:
– donosi planove i programe
– vodi poslovnu politiku
– slobodno je da ugovara poslove
– utvrđuje cene (robe ili usluga)
– ima autonomiju
– ima mogućnost udruživanja po vertikali i horizontali.
Ekonomsku i pravnu samostalnost preduzeće realizuje preko:
– žiro računa (obavljaju se sve imovinsko-finansijske transakcije)
– poslovnih knjiga (koje je preduzeće dužno da vodi)
– opštih akata preduzeća: ugovora o osnivanju, statuta i pravilnika koje preduzeće samostalno donosi.

 

 

2. CILJEVI PREDUZEĆA
vizija misija — strategija — cilj
Cilj je željeno stanje jednog preduzeća. Do cilja se dolazi preko prelaznog stanja tj tranzicije.
Ciljevi proizilaze iz njegove funkcije u privredi, složenosti i unutrašnje strukture.
Ciljevi mogu biti ekonomski i neekonomski. Oni mogu biti međusobno kompatibilni ali i konfliktni, homogeni i heterogeni.

 

 

3. PREDUZEĆE KAO EKONOMSKI SUBJEKAT POSLOVANJA
Preduzeća su nosioci najznačajnih poslovnih i ekonomskih aktivnosti. Ona obavljaju svoju poslovnu funkciju i time stvaraju upotrebne vrednosti (robu) ili vrše određene usluge.
Preduzeća su tržišni subjekti privređivanja i razvoja poslovanja jedne zemlje. Ono posluje po zakonima tržišta i u uslovima konkurencije ostvaruje definisanje planske ciljeve i rezultate.

 

 

4. PREDUZEĆE I ORGANIZACIJA
Ciljevi preduzeća ne mogu efikasno da se ostvare bez adekvatne organizacije, a sama organizacija nema svrhe bez odgovarajućih rezultata. Na oblik i uspešnost organizacije utiču sledeći faktori:
– tržište
– tehničko-tehnološki faktori
– razvoj nauke
– društveni faktori
– unutrašnji faktori
– spoljni faktori (konkurencije).
Uspešno preduzeće mora da objedini sve ove faktore, ali organizacija zavisi od menadžmenta ljudskih resursa. Ovo je bitno iz razloga što se društvena osnova preduzeća menja.

 

 

5. SISTEMSKI KONCEPT
Sistemski prikaz omogućava sagledavanje karakteristika i modela preduzeća i njegovog funkcionisanja. Preduzeće predstavlja organizovani sistem koji u sebi sadrži podsisteme. Da bi preduzeće bilo poslovna celina ono mora biti:
– društveni sistem (sastavljeno od ekonomskih, organizacionih i tehničkih podsistema)
– organizacioni sistem (ostvaruje unapred postavljene ciljeve na principima organizacije rada)
– dinamički sistem (stalno osluškuje signale iz okruženja)
– relativno stabilan sistem (vodi se računa o ciljevima preduzeća).

 

 

6. PREDUZEĆE KAO MEZOEKONOMSKI ORGANIZACIONI SISTEM
Mezoekonomski sistem se javlja u obliku preduzeća . Takvo preduzeće predstavlja skup ljudi i sredstava između kojih se formiraju i razrešavaju određeni odnosi i ostvaruju određeni zacrtani ciljevi. Funkcije takvog preduzeća su: upravljanje, rukovođenje i izvršavanje i njihova unutrašnja organizaciona struktura.

 

 

7. VELIČINA PREDUZEĆA
Veličina preduzeća je značajna odrednica ekonomije svakog preduzeća. Veličina preduzeća se meri brojem zaposlenih, obimom proizvodnje, uloženom vrednošću kapitala.

 

 

8. MALA PREDUZEĆA
Mala preduzeća su preduzeća koja imaju mali obim poslovanja (sz i str), mali iznos uloženog kapitala, mali broj zaposlenih (do 50).

 

 

9. SREDNJA PREDUZEĆA
Srednja preduzeća zapošljavaju od 50-150 ljudi. Imaju srednji obim poslovanja, srednji iznos uloženog kapitala. Postoji mogućnost udruživanja ovakvih preduzeća.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari