Odlomak

Smatra se da najpotpunije određenje međunarodnog prava daje mješovita, formalno – materijalna definicija. U skladu sa ovom definicijom, međunarodno javno pravo bi se moglo odrediti kao „sistem pravnih pravila u smislu objektivnih, autonomnih imperetiva, koji imaju za cilj da regulišu pravni položaj i odnose subjekata međunarodnog prava, kao i pravni položaj  i odnose drugih jedinki od međunarodnog interesa“.[1]

U   kontekstu   ovakvog   shvatanja   međunarodnog   javnog   prava,   za   diplomatsko   – konzularno pravo se može reći da predstavlja sastavni dIo međunadodnog javnog prava.[2] Ono dakle sadrži pravila međunarodnog prava koja se tiču odnosa u međunarodnoj zajednici, prije svega odnosa između država kao osnovnih subjekata međunarodnog prava, ali i odnosa između država i međunarodnih organizacija i unutar njih.

U današnjem, modernom svijetu, značaj diplomatsko – konzularnog prava je sve veći, te se njegovo, makar minimalno poznavanje smatra sastavnim dijelom opšte kulture. Dakle o njegovom poznavanju, sa aspekta moderne države i savremene nauke međunarodnog javnog prava, nije potrebno ni govoriti.


No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pravo

Komentari

Click to access the login or register cheese